Издателство
"Проф. ПЕТКО ВЕНЕДИКОВ"

Бул. Свети Наум 45а, 1164 София
02 8650264, 0888 977870
tv001@gmx.net, tvenedikova@hotmail.com

КНИГИ

РЕКЛАМА

ПРЕДПЕЧАТ

ПЕЧАТ

logo

Publishing House • Verlagshaus • Maison d'Édition
"Prof. PETKO VENEDIKOV"

Boul. Sveti Naum 45a, 1164 Sofia
+359 2 8650264, +359 888 977870
tv001@gmx.net, tvenedikova@hotmail.com

 

 

 

Наличните издания могат да бъдат получени чрез доставка с наложен платеж.

За поръчки и информация:
tvenedikova@hotmail.com

 

  webdesign